Loading...
Home 2017-10-27T12:33:42+03:00

Elinizde hurda mı var?

Hemen Teklif Alın

Doğaya Saygı

Dünyada her şeyin bir sonu olduğu için doğal kaynaklarında mutlaka bir sonu vardır. Madenler, petrol, ağaçlar, su vs. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlar bu denli hızlı tüketime yöneldikçe bu kaynaklarda yetersiz kalacaktır.
Geri dönüşüm olmadığını düşününce bu kaynaklar çoktan bitmiş olurdu ve kaos başlardı. Ayrıca bir diğer sonucu da dünya resmen bir çöplük ve koskocaman bir hurda yığınına dönüşürdü.
Bilinçli toplum ve bilinçli bireyler sayesinde geri dönüşüme yönelince bu sorun büyük ölçüde giderilmiş durumda. Altıntaş Hurdacılık olarak biz bu görevi sosyal bir sorumluluk olarak görüp hurdacılık mesleğini elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar icraa etme gayreti içindeyiz. Bu işi yaparken bireyleri bilinçlendirmek hem ülke ekonomisine hem de hane ve iş yeri ekonomisine katkı sağlamaktayız.

Yaptığımız işlerde örnek olmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, kaynakları tükenmemiş bir dünya, sağlıklı bir gelecek bırakma konusunda gayret göstermekteyiz.

Hurdanın Tanımı

1. Atıl durumdaki ürünler hurdadır.
2. Denizde gidemeyecek kadar eski yıpranmış tadilatı mümkün olmayan gemiler hurdadır.
3. Ömrünü tamamlamış artık tadilatı ve tamiratı nerdeyse yenisi kadar masraflı, yolcu hayatını tehlikeye atacak kadar riskli uçaklar hurdadır.
4. İmalat artığı ürünler hurdadır.
5. Ekonomik ömrünü tamamlamış eşyalar hurdadır.
6. Ticari ömrünü tamamlayan kullanıma elverişli olmayan ve sürekli masraf açan makineler hurdadır.
7. Trafikte sürekli arıza yapan araçlar hurdadır.
8. Kaza yapmış tekrar kullanıma elverişli olmayan araçlar hurdadır.
9. Teknolojinin gerisinde kalan yavaş çalışan gerekli verim sağlamayan makine teçhizat alet edevat hurdadır.
10. Okunmuş gazete hurdadır.
11. Kullanılmış kağıtlar hurdadır.
12. Eski giysiler, mobilyalar, halılar, mutfak eşyaları, hurdadır.
13. Yıkılmaya yüz tutmuş binalar hurdadır.
14. Çalışmaktan yıpranmış yorulmuş iş makineleri hurdadır.
15. Kullanılan ürün ambalajları hurdadır.
16. İçecek kutularının tamamı hurdadır.
Aklınıza gelebilecek her türlü ürünün eskisi, bozuğu, yıpranmışı kırılmışı hurda diye adlandırılır.
Harun Altıntaş

Hurdacılığın Tanımı

Hurdacılık: Sanayi de, evler de ve iş yerlerindeki atıl durumda, ekonomik ömrünü tamamlamış; ürün, imalat artığı parça, araba, eşya, makine gibi ürünleri son kullanıcıdan alarak, gerekli ayrıştırma gerekli ebatlarda parçalama, gereken şekilde sınıflandırma gibi işlemlerden geçirdikten sonra geri dönüşüm firmalarına ulaştıran bir meslektir.
Hurdacı geri dönüşümcü değil toplama ve ayrıştırıcıdır. Bu işlem içinde belli bilgi ve birikim tecrübe mutlak surette şarttır. Nedenine gelince tecrübesiz ve bilgisiz ellere geçen tehlikeli atıklar önlenemez sonuçlara yol açar.

Hurdacı: Geri dönüşüm zincirinin en önemli ve en büyük halkasıdır hurdacılık olmadan geri dönüşümün olması mümkün değildir.
Nedeni ise: Son kullanıcılar hurdacı olmadan ellerindeki atıl durumdaki hurdaları geri dönüşüm firmalarına ulaştırması mümkün olmazdı ulaştırsalar bile fabrikalarda bir keşmekeş yaşanırdı,
Hurdacılık başta ekosistem olmak üzere çevreye, doğaya ve maddi olarak da ekonomiye çok büyük yarar sağlamaktadır.
Gelişen teknoloji arkasına yetişilmeyen yenilikler yeni iş kolları yarattığı gibi yeni atıkları da peşinde sürüklemektedir. Üretilen her yeni ürün bir eski ürün yaratmaktadır. Daha hafifini, daha küçüğünü, daha ağırı, daha büyüğünü yapma çabaları küresel rekabet ortamında birçok ürünün atıl duruma gelmesine sebep olmaktadır.
Bundan 30 yıl önce üretilen bir makine veya beyaz ya da siyah eşya ömrü ile şimdi üretilen eşya alet edevat arasında en az 20 yıl ömür farkı vardır. Artı insanların eşyaları hor kullanmaları ve yenisini veya daha teknolojiğine sahip olma çabaları da çevreyi son derece tehdit etmektedir. Bunun çevreye zararını en aza indirmek için hurdacılık ve geri dönüşüm çok büyük önem kazanmaktadır.